Telefony filia Żagań
 


105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią - filia Żagań


Obsługa Medyczna

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu
 Izba Przyjęć   68 477 12 02 
 Izba Przyjęć - Kierownik
  68 477 12 87
 Oddział Pomocy Doraźnej - Transport wewnętrzny

  68 477 12 79
 
  Oddział Pomocy Doraźnej - Kierownik
  68 477 12 58
 Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem
 urologii i chirurgii onkologicznej

  68 477 12 52 
 Oddział pulmonologiczny z pododdziałem
 chorób wewnętrznych
  68 477 12 41 
 Oddział położniczo-ginekologiczny
  68 477 12 64 
 Oddział noworodkowy
  68 477 12 76 
 Sekretariat medyczny oddziału chirurgii  ogólnej
 z pododziałem urologii i chirurgii  onkologicznej
  68 477 12 25 
 Sekretariat medyczny oddziału pulmonologicznego
 z pododdziałem chorób wewnętrznych
  68 477 12 23 
 Sekretariat medyczny oddziału położniczo - ginekologicznego
  68 477 12 23
 Sekretariat medyczny oddziału noworodkowego   68 477 12 23
 Sekretariat medyczny Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
 (DILO)
 
  68 477 12 69 
 Poradnia Alergologiczna
 
Poradnia Chirurgiczna
 
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 Poradnia Dermatologiczna
 Poradnia Diabetologiczna
 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 Poradnia Kardiologiczna
 Poradnia Gastroentrologiczna
 Poradnia Endokrynologiczna
 Poradnia Urologiczna
 Poradnia Neurologiczna
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 
Poradnia Laryngologiczna
 Pracownia Endoskopowa
  Rejestracja :  

  68 477 12 04
 
  68 477 12 05 
 Poradnia Zdrowia Psychicznego  
  68 477 12 20

 Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
 
   68 477 12 32
 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej    68 477 12 18 
 Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG)    68 477 12 42  
 Pracownia USG     68 477 12 82  
 Pracownia Urodynamiczna    68 477 12 43
 Pracownia Badania Bezdechu Sennego (OBS)
 
   68 477 12 23
  
 Szkoła Rodzenia 
 
  68 477 12 64 
  


Administracja


Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu
 Kierownik Filii - Sekretariat
 FAX sekretariat
  68 477 12 00
  68 477 12 06
 Dział Statystyczny z Archiwum
 - archiwum szpitala
 - wypisy ze szpitala
 
  68 477 12 09
  68 477 12 61
 Inspektor BHP   68 477 12 69  
 Dział Obsługi Gospodarczo - Technicznej (DOGT)   68 477 12 60
  68 477 12 63 
 Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii
  68 477 12 22   
 Pielęgniarka Koordynująca   68 477 12 78 

 
 
 
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.