ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

105. Kresowy Szpital

Wojskowy z Przychodnią

SP ZOZ filia Żagań

ul. Żelazna 1a,

68-100 Żagań

Piętro II i III   
 


Piętro III

Oddział Pulmonologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych               tel. 68 477 12 41

Sekretariat medyczny oddziału                                                                tel. 68 477 12 23

Pielęgniarka oddziałowa:                                                                         tel. 68 477 12 45

Ordynator/kierownik:                                                                               tel. 68 477 12 16 

 

Piętro II

Oddział Pulmonologii                                                                               tel. 68 477 12 64

Pododdział Oddziału Pulmonologii - OIOM                                            tel. 68 477 12 76

   

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Damian Hyla

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

 Irena Zygmanowska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

 
ASYSTENCI
 

lek. Andrzej Czupryński 

specjalista chorób płuc, internista

 
lek. Jarosław Bartnik
 
specjalista chorób wewnętrznych
 

  lek. Katarzyna Kozak - Czekajło

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

 

lek. Liudmyla Teterina

 

lek. Andriy Mykhalov

 

lek. Mariia Vasylenko

 

lek. Krzysztof Baniecki

w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych