dot. modernizacji Pracowni Hemodynamicznej i w związku z tym, czasowego zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej w tym zakresie.

 

W związku z prowadzoną modernizacją podwyższającą standard Pracowni Hemodynamicznej, konieczny jest demontaż dotychczasowego sprzętu, przeprowadzenie prac budowlanych oraz montaż nowego, wyższej generacji angiografu, który jest niezbędną aparaturą do leczenia i diagnostyki pacjentów w ostrych stanach kardiologicznych, z zawałami serca.

 

 

 

 

W związku z tą inwestycją, Pan Komendant po otrzymaniu zgody Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz Wojewody Lubuskiego, po opinii Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podjął decyzję o czasowym zawieszeniu od dnia 12 listopada 2021r. do 15 stycznia 2022r. działalności medycznej w zakresie świadczeń realizowanych przez Pracownię Hemodynamiczną.

 

mgr Justyna Wróbel - Gądek

Rzecznik Prasowy

105. Kresowego Szpitala Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Żarach 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału video dot. modernizacji Pracowni Hemodynamicznej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.

REMONT W PRACOWNI HEMODYNAMIKI - Telewizja Regionalna (telewizjazary.pl)