dot. przygotowania do zniszczenia dokumentacji medycznej z lat 1989-1990 oraz 1999-2000

105 SzWzP SP ZOZ - Ogłoszenia (105szpital.pl)