Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator - lek. med. Zdzisław Łacny
specjalista anestezjolog i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa - Marzena Hawełka
licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 
Miejsce: Budynek nr 5a

Telefon: 68 470 78 49

Pielęgniarka oddziałowa: 68 470 78 85

Ordynator/kierownik: 68 470 78 50