OBECNIE ODDZIAŁ COVIDOWY

Więcej: (komunikat)

Oddział Chorób Wewnętrznych

z Pododdziałem Gastroentrologicznym, Reumatologicznym, Chorób Metabolicznych

Kierownik - lek.med. Jacek Gryczyński
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr pielęgniarstwa Sylwia Dudek
specjalista pielęgniarstwa w dziedzienie pielęniarstwa opieki długoterminowej
 
Miejsce: Budynek nr 7

Telefon: 68 470 78 20

Pielęgniarka oddziałowa: 68 470 78 79

Ordynator/kierownik: 68 470 78 21