ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ
 
filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań

Piętro III  
 


Oddział Pulmonologii z pododdziałem chorób wewnętrznych- III piętro          tel. 68 477 12 41

Oddział Pulmonologii - II piętro                                                                        tel. 68 477 12 64

Pododdział Oddziału Pulmonologii - OIOM - II piętro                                      tel. 68 477 12 76

Sekretariat medyczny Oddziału Pulmonologii                                                 tel. 68 477 12 23  

Izba Przyjęć - I piętro – Oddział Pulmonologii                                                 tel. 68 477 12 02

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Damian Hyla

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

 Irena Zygmanowska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

ASYSTENCI
 

lek. Andrzej Czupryński 

specjalista chorób płuc, internista

 
lek. Jarosław Bartnik
 
specjalista chorób wewnętrznych
 

  lek. Katarzyna Kozak - Czekajło

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

 

lek. Liudmyla Teterina

 

lek. Andriy Mykhalov

 

lek. Krzysztof Baniecki

w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych