Obsługa Medyczna

Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu 
 Bakteriologia    68 470 78 99 
 SOR    68 470 78 88 
  68 470 78 89
 Laboratorium   68 470 78 96
 Lekarz Zakładowy - Lekarz Medycyny Pracy   68 470 79 11
 Odddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej   68 470 78 31
 Oddział Chorób Wewnętrznych     68 470 78 20 
 Oddział Dermatologiczny   68 470 78 42
 Oddział Kardiologiczny   68 470 78 23
 Oddział Laryngologiczny   68 470 78 35
 Oddział Neurologiczny   68 470 78 51
 Oddział Psychiatryczny   68 470 78 45
 Lekarz Rodzinny - Podstawowa Opieka Zdrowotna   68 470 79 14

  68 470 79 02
 Lekarz Rodzinny (rejestracja) - Podstawowa Opieka Zdrowotna   68 470 78 68
 
 Rejestracja do:

 Poradnia Chirurgiczna
 Poradnia Dermatologiczna
 Poradnia Kardiologiczna
 Poradnia Laryngologiczna
 Poradnia Neurologiczna
 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 Poradnia Pulmonologiczna
 Poradnia Urologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

  68 477 12 14
 
  68 477 12 19
 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  68 470 78 34
 Pracownia Izotopowa  68 470 78 34
 Poradnia Dermatologiczna  68 470 78 44
 Poradnia Diabetologiczna   68 470 78 90
 Poradnia Gastrologiczna, 
 Reumatologiczna, Internistyczna
 68 470 78 13
 Poradnia Ginekologiczna  68 470 78 61
 Poradnia Kardiologiczna    68 470 78 25 
 Poradnia Laryngologiczna  68 470 78 38
 Poradnia Neurologiczna   68 470 78 54 
 Poradnia Okulistyczna   68 470 78 62 
 Poradnia Pediatryczna - Szczepienia   68 470 78 65 
 Poradnia Psychiatryczna   68 470 78 47 
 Poradnia Psychologiczna   68 470 78 48 
 Poradnia Pulmonologiczna   68 470 78 63 
 Pracownia Endoskopowa   68 470 79 13 
 Pracownia Izotopowa  68 470 78 75
Poradnia Endokrynologiczna  68 470 79 09
 Radiologia    68 470 79 01 
 68 470 79 00
 Rehabilitacja  68 470 78 98

Kierownik Apteki Szpitalnej 68 470 79 04
Apteka szpitalna 68 470 79 05
Pielęgniarka Epidemiologiczna 68 470 78 91
Pielęgniarka Naczelna    68 470 78 17
Pielęgniarka Koordynująca      68 470 78 18   
 Skargi  68 477 12 10
  


        
Administracja


Nazwa Komórki Organizacyjnej
Numer Telefonu 
 Sekretariat 105 KSzWzP SP ZOZ
     68 470 78 10
 Dział Kadrowo-Płacowy   68 470 79 10
 Dział Obsługi Gospodarczo-Technicznej   68 470 78 69
 Główny Księgowy   68 470 78 80
 Inspektor BHP   68 470 78 19
 Zamówienia Publiczne     68 470 78 74 
 FAX Zamówienia Publiczne   68 414 10 36
 FAX sekretariat    68 470 78 15 
 Biuro Ochrony   68 470 78 67

                                                                                                 
                 

Rzecznik Prasowy Szpitala   535 536 525
Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego  68 470 78 56
Dział Administracyjno-Prawny 68 470 78 94