Poradnia Chirurgii Ogólnej
 


Budynek nr 23                   
     
Piętro I

Gabinet nr 111

tel. 68 470 78 30
   
Rejestracja 

pon-pt 7:00 - 15:00     

tel.
68 477 12 14

Przed wizytą należy udać się
do Rejestracji (Poliklinika,
blok nr 23,podparter) 
Godziny przyjęć

poniedziałek   10:00 - 13:00
wtorek            10:00 - 13:00  
środa             10:00 - 13:00
czwartek         10:00 - 13:00
piątek            10:00 - 13:00


 W Poradni Chirurgii Ogólnej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach przyjmuje:

Lekarz Oddziału Chirurgii


Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Budynek nr 23          
      
Parter

tel. 68 470 78 34
   
Rejestracja 

pon-pt 7:00 -15:00          

tel.
68 477 12 14


Godziny przyjęć

poniedziałek    8:00 - 14:00      
wtorek          8:00 - 14:00
czwartek        8:00 - 14:00   

 

Kwalifikacje przyjęcia na oddział odbywają się w środy w godzina 09:00 - 13:00


    W Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
    przyjmuje: 
 
   
kontrole poszpitalne:

dr n.med. Piotr Pruszyński
    specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek.med. Piotr Zieliński
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek.med. Jerzy Rogaczewski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

dr n.med. Maciej Siankowski
    specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek.med. Jacek Osmyk
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Diabetologiczna 


Budynek nr 23                    
     

Parter (wejście od tarasu)    

Rejestracja 

pon-pt 7:00 - 14:30             

tel. 68 470 78 90

 

Godziny przyjęć

poniedziałek    14:30 - 18:00   
wtorek             9:00 - 12:00
                         14:30 - 15:00  
środa              14:30 - 18:00
       W Poradni Diabetologicznej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach przyjmuje: 

   ppłk dr n. med. Marek Femlak

    specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Ponadto zachęcamy pacjentów do skorzystania z Centrum Diabetologicznego, 

które funkcjonuje przy Poradni Diabetologicznej naszego szpitala.

Poradnia Dermatologiczna
 


Budynek nr 23         
     
Parter

tel. 68 470 78 44
Rejestracja 

pon-pt 7:00 - 15:00     

Wizyta pierwsza
tel. 68 477 12 14
  
Wizyta kontrolna 
tel. 68 470 78 44

Godziny przyjęć

środa           10:00 - 14:00

czwartk        11:00 - 14:00

piątek          11:00 - 14:00 
 
  

 


     W Poradni Dermatologicznej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach przyjmuje:

dr n. med. Samira Mączka Abu-Faraj
specjalista dermatologii i wenerologii

lek.med. Małgorzata Grudziecka
specjalista dermatologii i wenerologii

lek.med. Junona Czyż- Kulczycka
specjalista dermatologii i wenerologii

Poradnia Endokrynologiczna


Budynek nr 28                     
     
Piętro I

Gabinet nr 208

tel. 68 470 79 09

 

Rejestracja 

pon-pt 7:00 - 15:00           

tel. 68 477 12 14  /


Godziny przyjęć
poniedziałek   13:00 - 15:00
wtorek           15:00 - 18:00
środa             10:00 - 15:00
czwartek        13:00 - 15:00
piątek              9:00 - 12:00


    W Poradni Endokrynologicznej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach przyjmuje:

    dr n.med. Henryk Śmiłowski

    specjalista chorób wewnętrznych i ochrony radiologicznej

    lek.med. Iwona Rola
    specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych