Dyrektor

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

lek. med. Sławomir Gaik    

 
Z-ca ds. medycznych lek.med. M.Femlak

Zastępca Dyrektora 

ds.Medycznych

105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

 

  dr n. med. Marek Femlak
 Kierownik ds. filii w Żaganiu 

mgr inż. Jacek Wąsik 

              
Naczelna Pielęgniarka

mgr Monika Gryczyńska


Główna Księgowa

mgr Lucyna Chmielewska


Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

inż. Mariola Majewska

 

Kierownik Działu Statystycznego z Archiwum 

mgr Renata Szot

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

Mieczysław Tomków 

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką 

mgr farm. Bartłomiej Zawadzki 

 

Kierownik Działu Transportu 

mgr Marek Frank

 

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej 

mgr Marzena Sarnecka 

 

Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego

mgr Daria Lidtke

 

Kierownik Działu Informatycznego

mgr inż. Tomasz Bryjak