W dniach 29-30.06.2022 w 105-tym Kresowym Szpitalu Wojskowym SP ZOZ zorganizowane zostało szkolenie z wykonywania badań ultrasonograficznych dla lekarzy. W warsztatach wzięło udział 16 lekarzy naszego szpitala, głównie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Chirurgii.

 usg2022 1

usg2022 2

 

Ultrasonografia to badanie polegające na zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej, która pozwala na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Badanie USG jest bezpieczne, można je wykonywać wielokrotnie. Ponadto w przeciwieństwie do tomografii komputerowej USG nie powoduje efektów ubocznych takich jak napromieniowanie. Obecne USG jest wykorzystywane jako narzędzie diagnostyczne praktycznie w każdej dziedzinie medycyny.

 usg2022 3

usg2022 4

 

Wykonanie tzw. szybkiego badania usg ma na celu  maksymalne skrócenie czasu postawienia diagnozy pacjentowi pozwala niejednokrotnie na niezwłoczne rozpoczęcie leczenia, a tym samym daje pacjentom szansę na szybszy powrót do zdrowia.

Inicjatorem przeprowadzenia szkolenia jest lekarz Bartłomiej Patka, który przy współpracy Fundacji Mocni na Starcie pomógł w organizacji szkolenia.

W przyszłości planujemy zorganizowanie kolejnej edycji szkolenia, aby jeszcze więcej lekarzy podniosło swoje kompetencje w dziedzinie ultrasonografii, a tym samy pacjenci będą mogli skorzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie.

Reportaż Telewizji Regionalnej:

https://telewizjazary.pl/szkolili-sie-z-szybkich-badan-usg/

Kierownik Działu Organizacyjno-prawnego

Monika Kogut