Fotorama1 2

Ostatnie dni obfitowały dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego we wsparcie finansowe oraz rzeczowe. Chcielibyśmy wyrazić uznanie i słowa podziękowań za niesioną Nam pomoc na wiele różnych sposobów. Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i starania wszystkich darczyńców zarówno tych, którzy przekazali Nam środki finansowe, jak i tych, którzy poświęcili własne siły i cenny prywatny czas. Każda forma wsparcia w obecnej nowej i trudnej sytuacji znajduje się na miarę złota. Jesteśmy w trakcie lub po rozmowach na temat zakupu sprzętu medycznego ratującego życie, otrzymujemy maseczki ochronne, materace, przyłbice, Personel SORu i Pogotowia Ratunkowego był kilka razy wspierany przez lokale gastronomiczne. Jesteśmy wdzięczni i dumni z tych wszystkich ludzi o wielkich sercach. W obliczu zagrożenie posiadamy oparcie w społeczności lokalnej (i nie tylko) oraz potrafimy zjednoczyć się w tej trudnej walce obierając wspólny ważny cel- walkę z koronawirusem.

                      "Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do Nas"

obrazek krew

Otrzymujemy komunikaty RCKiK w Zielonej Górze, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia w sprawie braków odpowiedniej ilości krwi pobranej od honorowych dawców. Przewiduje się, że ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego  może przyczynić się do niższej (i tak już mocno ograniczonej) zgłaszalności dawców krwi. Nie możemy w tej chwili zorganizować na terenie Szpitala akcji honorowego oddawania krwi więc zachęcamy Państwa chętnych podzielenia się cennym darem do samodzielnego udawania się w tym celu do regionalnych punktów krwiodawstwa. Cytując Podsekretarza Stanu, Sławomira Gadomskiego:

„Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu(…) Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić  w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u Pacjentów  wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. Z góry dziękuję za zrozumienie gdyż wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności”

Tekst: mgr Deniz Mroxik/ Rzecznik Szpitala

Zdjęcie: internet

KOMUNIKAT

Z powodu zagrożenia epidemicznego gabinet Medycyny Pracy oraz konsultacje i badania diagnostyczne na potrzeby RWKL zostały wstrzymane do odwołania.

 

   W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych. Zakaz obowiązuje do odwołania.

      luw

    Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2020r. w sprawie pozostawania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w stanie podwyższonej gotowości nałożono na 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  w Żarach obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości  w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W celu podjęcia skutecznych działań ukierunkowanych na udzielanie pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i zachorowaniami na COVID-19 Wojewoda Lubuski podjął decyzję o niekierowaniu do Naszego Szpitala Pacjentów, którzy mieliby trafić na Oddział Położniczo- Ginekologiczny i Oddział Noworodkowy w Filii Szpitala w Żaganiu. Decyzja ta obejmuje również Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych. W związku z tym zostają ograniczone przyjęcia liczby Pacjentów na ww. oddziałach.

Tekst: mgr Deniz Mrozik/Rzecznik Szpitala

Zdjęcie: Lubuski Urząd Wojewódzki

Podkategorie